PRAKSES PROGRAMMA

Pieteikšanās 2024. gada programmai tagad ir slēgta

Par programmu

Prakses programma ir izstrādāta, lai jauniešiem no ES/EEZ valstīm sniegtu iespēju pavadīt noteiktu laiku šeit saimniecībā, lai atklātu un mācītos no mūsu pieredzes un prakses.

Atbalsta Forum Synergies

Forum Synergies ir bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu lauku attīstību. Organizācija ar stipendijas palīdzību atbalsta pieredzes programmu Obelisk Farm.


Par Forum Synergies

Ko sedz stipendija

Ceļa, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumu segšanai.

STIPENDIJAS INFORMĀCIJAS LAPA

Laiks un ilgums

Prakses periods no 2024. gada augusta līdz septembrim, vismaz 2 nedēļas saimniecībā un ne vairāk kā 3 nedēļas.

KAS VAR PIETEIKT:

  • kandidātiem vēlams būt jaunākiem par 35 gadiem;
  • aktīvi jāiesaistās - vai vēlaties uzsākt aktivitātes vietējos un lauku attīstības projektos kā lauku kopienas vai lauku attīstības NVO  organizators, treneris vai padomdevējs; vai
  • jābūt dalībniekam aktivitātēs (vai vēlme uzsākt darbības), kas saistītas ar ilgtspējīgu lauku attīstību (piemēram, kā lauksaimnieks, ārstniecības augi, ..)
  • ir pieredze kolektīvā iniciatīvā, kā aktīvam kopienas loceklim; vēlama pieredze/interese par lauku attīstību vai brīvprātīgo darbu;
  • jāprot sazināties vienā no uzņēmēj organizācijas norādītajām valodām (parasti angļu valodā);
  • ir motivācija izmantot un dalīties ar citiem zināšanās un praktiskajās iemaņās, kas iegūtas stipendijas laikā.

PRAKSES PIETEIKUMS

Lai pieteiktos praksei Obelisk Farm, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma veidlapu: